Regresní terapie - odvádění přivtělených duší

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Na tomto semináři si povíme něco o přivtělených duší - kde se nachází duše, které neodejdou, kam mají..., z čeho vlastně žijí a jaký dopad to může mít na nás samotné.

Přivtělené duše je velmi obsáhlé téma, které se nás může týkat, i když si to neuvědomujeme.

Možná někdy máte pocit, že najednou máte myšlenky, které jste do té doby neměli - jako by nebyly vaše vlastní. Nebo máte v určitých situacích najednou úplně odlišné pocity, než na jaké jste byli zvyklí. Také se Vám možná může dít, že najednou se Vám nedostává energie, ač jste jí dosud měli spoustu.

Na semináři se dozvíte něco o přivtělených duších, o jejich vlivu na nás samotné. O tom, proč vlastně je možné, že po smrti nemusíme odejít do sfér, kam patříme. A v neposlední řadě také o tom, jak se od případných přivtělených duší očistit, abychom zase mohli plně být sami sebou. Také o tom, co je potřeba k tomu, aby se na nás nemohly další duše "přilepit".

V druhé části semináře budeme přivtělené duše odvádět.

Kdy:   15. 2., 10.00 – 18.00 hodin
Kde:   Centrum Sluneční vítr, Střešovická 40, Praha 6 – Ořechovka
Vstupné dobrovolné
Rezervace místa a  informace: 
info@slunecnivitr.cz nebo na tel.: 601 323 989
www.slunecnivitr.cz

Termíny