Výstava Dagmar Dost-Nolden

Výstava

Dagmar Dost-Nolden:
Vzniklo to ze vzduchu, hlíny a bouřky 
Entstanden aus der Luft, Erde und Sturm
Arose from air, earth and storm

Výběr z díla umělkyně z Kolína nad Rýnem s kořeny z Táborska
obrazy, objekty, sochy

14. 6. - 15. 9. 2013
Husitské muzeum v Táboře, galerie Stará radnice
vernisáž ve čtvrtek 13. 6. v 18.00 hod.
komentovaná prohlídka za účasti autorky v sobotu 22. 6., 3. 8. a 14. 9. 2013 vždy od 15:00

Další dokumenty k akci

  
Termíny