Geocachingová soutěž "Pátrej a vyhraj"

Volný čas

Od 3. června 2013 probíhá veřejná geocachingová soutěž "Pátrej a vyhraj" Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Úkolem účastníků této soutěže je navštívit nejméně pět míst v České republice, které byly podpořeny z IOP (Integrovaný operační program) a najít ukrytou schránku a odpovědět na pět soutěžních otázek. Soutěž končí 31. října 2013.


Do soutěže „Pátrej a vyhraj“ se aktivně zařadil i projekt „Národního centra zahradní kultury v Kroměříži“ (NCZK). Celkem se do soutěže zapojilo deset měst v Čechách i na Moravě, kde je schováno celkem deset schránek. Soutěžícím stačí správně odpovědět na pět otázek, odpovědi zaslat na e-mail: soutez@mmr.cz a tím postoupí do slosování, které proběhne v listopadu 2013. Na výherce čekají atraktivní ceny např. víkendový wellness pobyt v Jizerských horách, luxusní večeře v pražské restauraci, poukázky do outdoorového obchodu, solární nabíječky a další ceny.

Více informací o soutěži najdete na: www.kvalitazivota.eu, www.kultura-evropa.eu

O projektu NCZK
V únoru 2010 získal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži z IOP (Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“) dotaci téměř 337 miliónů korun na realizaci projektu „ Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“(NCZK). Cílem projektu NCZK je vybudování multioborového centra, které se bude orientovat na vytváření odborných metodik pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v České republice. Metodická činnost je však jen jednou z aktivit NCZK. Součástí projektu je i edukační činnost zaměřená jak na praktickou přípravu odborných pracovníků, tak na práci s nejširší laickou veřejností – tzn. komentované prohlídky zahrad, veřejné kurzy pro různé věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Další součástí projektu je obnova vybraných částí Květné a Podzámecké zahrady. Plánovaný termín dokončení realizační fáze projektu je prosinec 2014.
Veškeré dění v rámci projektu NCZK mohou zájemci sledovat na webu www.nczk.cz, který byl spuštěn v lednu 2011. Web NCZK má odborníkům i široké laické veřejnosti nejen představit projekt NCZK, ale především poskytovat nezbytné informace o jeho průběhu, novinkách, akcích, seminářích a workshopech, které se v rámci projektu uskuteční.

Kontakty a informace:
  • Mgr. Dagmar Šnajdarová, tiskový referát, PR  NPÚ ÚPS Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova@kromeriz.npu.cz,
Termíny