Gotická pieta

Výstava
Originál gotické piety zhotovené pro kostel Povýšení sv. Kříže.
Termíny