Židovské mystické melodie

Hudba
Alexander Shonert – housle, Natalia Shonert – klavír.
Termíny