Koncert žáků základní umělecké školy

Hudba
Vystoupí žáci ZUŠ se svým orchestrem „Band ZUŠ“.
Termíny