Promenádní koncert

Hudba
Orchestry a soubory ZUŠ Hranice s dirigentem Miroslavem Smrčkou.
Termíny