Večerní prohlídky barokního areálu Lorety

V netradiční večerní dobu mohou návštěvníci Českého Švýcarska o letních prázdninách zavítat do barokního skvostu severních Čech. Rumburská Loreta se jim v červenci a srpnu otevře celkem čtyřikrát a to v úterý 2. 7., 23. 7., 20. 8. a 27. 8. 2013 vždy ve 20.00 h. Za svitu svíček, zpěvu duchovních písní a varhanní hudby je čeká devadesátiminutová prohlídka areálu ze 17. a 18. století. Zájemci se zaposlouchají do ticha barokního poutního místa a všemi smysly ochutnají poklidnou a tajuplnou večerní atmosféru. Při prohlídce si prohlédnou kapucínský klášterní kostel sv. Vavřince, loretánskou kapli Panny Marie, křížovou chodbu a poutní kapli Svatých schodů. K vidění bude milostná socha Černé Matky Boží loretánské, restaurované nástropní malby nebo výjimečná sochařská galerie. Návštěvníci se ponoří do světa několika set let starých pověstí spojených s Loretou. Prohlídky jsou výjimečnou událostí, a proto se v létě konají pouze čtyřikrát. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Rezervace je možná na +420 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 90 a 45 Kč.

Termíny