Školní akademie ZŠ a PŠ Gabriely Pelechové

Žáci  Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně si Vás dovolují pozvat na "Š k o l n í   a k a d e m i i", která se pořádá při příležitosti konce školního roku v pátek 21.06.2013 od 15,00 hod. v CENTRU SETKÁVÁNÍ (kostelíku) v Dolní Poustevně. Na viděnou se těší žáci školy, učitelé a Miroslav Marek

Termíny