Marcel Žuška

Výstava
„Procházím pustým městem, ve kterém mě oslovuji duchové. Připadám si opuštěný v tomto městě. Odcházím s vidinou zajímavějších setkání. Někdo ze za mnou otáčí s dotazem - kam jdu a proč odcházím z tohoto města. Fotografie je zde, aby zaznamenala moje odcizení tomuto městu. Potkávám staré opuštěné lidi. To město nenám rád proto ho opouštím. Ja jsem nenašel vztah k tomuto městu.“ Marcel Žuška absolvoval Střední uměleckou školu obor Fotografie v Ostravě, dále pak získal titul bakaláře na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Jeho tvorba není jednostranně zaměřená.Po minulém souboru Abstraktních obrazů -My Space, nyní představuje subjektivní dokument -Zpověď města. Bohužel nepracuje ve svém vystudovaném oboru,ale s fotografii je stále v úzkém kontaktu. Intenzivně se věnuje horolezectví a dálkovému běhu. Proto oblíbeným námětem jsou mu horské scenérie a krása hor.Nyní pracuje na souboru fotografií z přírodní rezervace pralesa Mionši kde se pravidelně vrací, a zde nachází své meditační prostředí k fotografování. Fedor Gabčan
Termíny