Faust

Divadlo
Černé divadlo. Představení vzniklo na motivy klasického díla J. W. Goetha. Přenesením klasické látky do černodivadelního prostředí vznikl originální autorský projekt citlivě spojující černé divadlo s melodiemi muzikálového typu a dynamickou choreografií. Hra je věčně aktuálním příběhem člověka, který toužil po vědění, moci a věčnosti a o ceně, kterou za to zaplatil.
Termíny