Brána naděje

Výstava
Výstava fotografií pana Jindřicha Štreita.
Termíny