Společný domov - Delibes v ilustracích

Výstava
Projektu se zúčastnilo patnáct ilustrátorů, kteří se snažili vizuálně zpracovat a zachytit autorovy texty. Vznikly tak kresby, které v sobě zachycují velké pravdy a portréty, které oživují Delibesovy literární postavy. Výstava poskytuje českému publiku příležitost seznámit se s dílem Miguela Delibese.
Termíny