Stanford University Symphony Orchestra

Hudba
Koncert symfanického orchestru z Kalifornie a spojených sborů – Zpěvácký spolek Hlahol v Praze, Chorus Carolinus a Gaudium Praha.
Termíny