Křemen a jeho rodina

Výstava
Přírodovědná výstava o křemeni v přírodě a jeho využití v praktickém životě.
Termíny