Soudobá paličkovaná krajka

Výstava

    Výstavní prostory třešťského muzea budou v letních měsících patřit ukázkám z tvorby současných krajkářek z Vysočiny.

     Paličkování se ve své nejjednodušší podobě dle některých zdrojů objevuje u Slovanů už  na přelomu 10. a 11. století. Všeobecně je za kolébku paličkování považována Itálie, kde se za pomoci paliček vyrábí krajka od začátku 16. století a odkud se potom velmi rychle rozšířila do celé Evropy.

   Technika paličkování je založená na křížení a uvazování volných nití, které jsou navinuté na dřevěných paličkách. Předem navržený vzor je připevněn na podušce neboli herduli a nit se vede kolem jednotlivých špendlíků, aby vznikl požadovaný motiv. Materiálem pro výrobu krajek bývá bavlna, příze, hedvábí, dracouny, vlna a další.

    V českých zemích patřila výroba krajky na některých panstvích k robotním povinnostem a pro poddané platil zákaz krajku používat při zdobení svých oděvů. Císařovna Marie Terezie prohlásila ve druhé polovině 18. století krajkářství za svobodnou živnost a téměř zároveň vznikla první krajkářská škola. Další století přináší rozmach strojové výroby krajek, zakládají se dokonce továrny na její výrobu a silně konkurují domácké rukodělné výrobě.

    Paličkovaná krajka i dnes nachází svá tradiční uplatnění, používá se při zdobení oděvů, výrobě šperků, prostorových interiérových dekorací a rozličných miniatur např. vánočních ozdob.

     Výstavu, na kterou Vás tímto zveme, můžete navštívit od 20. června do 8. září, otevřeno máme denně mimo pondělí v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30.

 

Vystavující paličkářky:

Jitka Balounová                              

Irena Dvořáková

Iva Formanová                                   

Marie Holubová

Jaroslava Lánová                                   

Dana Kuzdasová                              

Jana Marešová                               

Zdena Polzerová

Dagmar Trávníčková                           

Martina Vaňkátová

Termíny