100 dní prezidenta Zemana

Volný čas
Debatní večer s Janem Šolcem a hostem Vladimírem Opatrným.
Termíny