Noční prohlídka sedlecké katedrály

Volný čas
Monumentální zážitek v úchvatném prostoru nejstarší katedrály střední Evropy za svitu svíček s „mnichy“ – kostýmovanými průvodci, varhanní hudbou a zpěvy, od podlahy až pod střechu.
Termíny