Čarovné barvy země

Volný čas
Od 23. července 2013 se v prostorách Masarykova muzea v Hodoníně na Národní třídě 21 v Hodoníně, uskuteční již třetí výstava výtvarných prací Čarovné barvy země. Jedná se o výstavu soutěžních prací školních kolektivů, vytvořených pomocí přírodních barevných jílů a dalších čistě přírodních materiálů. Soutěž, nesoucí stejný název jako připravovaná výstava, probíhala v tomto školním roce nejen v našem regionu, ale i v příhraničí a zapojilo se do ní 20 škol, které soutěžily ve čtyřech věkových kategoriích. Hlavním motivem celé soutěže je letošní Cyrilometodějské jubileum, které je úzce spjato se Slovanským hradištěm v Mikulčicích, garantem této soutěže. Témata těchto kategorií nesou názvy Půda jako kronika (patroni Evropy sv. Cyril a Metoděj) a Obrazy z dějin (Magnae Moraviae). Dvě nejmladší kategorie vytvořili díla na téma Okouzleni přírodou (otisk přírody) a Svět kolem nás (pramen života). Základní, základní umělecké a střední školy vytvořily celkem 69 děl, které byly vyhodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 13. června 2013 na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Vítězné práce spolu s dalšími soutěžními obrázky si budou moci návštěvníci prohlédnout do 1. září 2013 v prostorách budovy sálu Evropa. Vernisáž výstavy se uskuteční 22. 7. 2013 v 17 hodin v sále Evropa.

Termíny