Posezení s muzikou před muzeem

Volný čas
K poslechu i tanci zahraje Boršická čtverka. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ, zatancuje DFS Marenka.

Termíny