Nanebevzetí Panny Marie

Volný čas
O víkendu 15. - 18.8. 2013 se na Sv. Hostýně uskuteční slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ve čtvrtek 15.8. 2013 se titulární slavnost uskuteční podle nedělního pořadu bohoslužeb. Hlavní mše svatá začne v 10:15 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. V neděli, v den hlavní poutě, mše svatá v 10:15 hodin. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny