Dětská pouť u Panny Marie

Volný čas
V sobotu 29. června 2013 se na Sv. Hostýně uskuteční DĚTSKÁ POUŤ u Panny Marie na začátku prázdnin. Mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční v 9:00 a v 10:15 hodin za děti a mládež. Po mši svaté následuje program pro děti. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny