Prohlídka Uherského Hradiště s průvodcem: Tajuplné Hradiště

Volný čas
Netradiční a zcela ojedinělá noční prohlídka vám umožní návštěvu podzemí františkánského kláštera i jeho barokního refektáře, dále interiéru farního kostela sv. Františka Xaverského a také barokních jezuitských sklepů, kde dnes sídlí Galerie slováckých vín. Součástí prohlídky bude seznámení s pověstmi, které vyprávějí o našem městě. Sraz účastníků je na Mariánském náměstí u Mariánského sloupu.

Termíny