Prohlídka Uherského Hradiště s průvodcem: Vojenské dějiny města

Volný čas
Zájemcům o dějiny středověké a barokní pevnosti Uherské Hradiště, která dokázala odolat řadě nepřátelských nájezdů a nikdy nebyla vojensky dobyta, je určena prohlídka vedená po obvodu někdejší vnitřní kamenné hradby. Kromě pozůstatků středověké hradební zdi zhlédnete Matyášovu bránu, základy válcové věže a také méně známý půdorys barokního bastionu. Sraz účastníků je u kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí.

Termíny