Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

Volný čas
V sobotu 22. června 2013 se na Sv. Hostýně uskuteční třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví. Hlavní mše svatá začne v 10:15 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou bude předsedat litoměřický biskup Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny