Výprava k protinožcům - organizační schůzka

Volný čas
Výprava k protinožcům (prázdniny se šamanem) jsou celodenní interaktivní dílny pro děti od 5 do 15 let, které proběhnou ve spolupráci Pedagogicko-psychologické poradny a Masarykova muzea v Hodoníně v sále Evropa ve dnech 29.7. – 2.8. 2013 (8.00 – 16.00 hodin). Program povedou zkušení lektoři (pracovnice PPP Hodonín): Mgr. Alena Vlková, speciální pedagog, muzikoterapeut; Mgr.Kamila Bierzová, psycholog; Ondřej Vlk, oddílový vedoucí. Vybrané aktivity proběhnou ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně a s jeho odbornými pracovníky. Bližší informace o programu se dozvíte na organizační schůzce dne 27. 6. 2013 od 16.00 hodin v sále Evropa, Národní tř. 21, Hodonín.

Termíny