Mamedov

Divadlo
Inscenace divadelní hry Mamedov současného českého dramatika Egona Tobiáše je inteligentní parodií na českou inscenační praxi uvádění Čechovových dramat, která pobaví i nezasvěceného diváka. Jde o komedii s množstvím hereckých a inscenačních gagů. Hra je postavena na zažitých stereotypech spojovaných s tvorbou A.P. Čechova, na jejich odhalování a na zesměšňování z nich vyplývajících uměleckých mach a automatizmů, které se s dílem tohoto autora v české divadelní praxi vyskytují.
Termíny