Valtice - Vídeň - Vaduz a zpět "Příběh daru pruského krále"

Volný čas, Pro děti

Jedinečná výstava věnovaná osobnosti knížete Josefa Václava z Liechtensteina a zejména unikátnímu souboru tapiserií, které tento kníže získal darem od pruského krále Fridricha II.


V nově zrekonstruovaných prostorách II.NP valtického zámku máte o letošních prázdninách jedinečnou možnost seznámit se s osobností knížete Josefa Václava z Liechtensteina, vynikajícícho vojáka, diplomata a mecenáše. Šlechtice, který bez nadsázky zachránil císařský trůn pro Marii Terezii a dostalo se mu za to mimořádných poct, a to nejen ze strany vídeňského císařského dvora, ale také z tábora jeho nepřátel. Důkazem tohoto tvrzení je unikátní soubor tapiserií nazvaný "Čínský císař", který knížeti věnoval pruský král Fridrich II. Tento soubor tapiserií až do konce II. světové války tvořil dekoraci tzv. gobelinzimmer v I. reprezentačním patře valtického zámku. Odtud však byl po válce odcizen a po mnoha peripetiích v roce 2006 znovu zakoupen knížecí rodinou. V červenci a srpnu letošního roku se tak téměř po sedmdesáti letech tento unikátní soubor tapiserií vrací na své původní místo, a to díky zápůjčce z liechtensteinských knížecích sbírek. Součástí výstavy je i poprvé v České republice realizovaná interaktivní 3D prezentace dalšího jedinečného artefaktu spojeného s osobností knížete Josefa Václava z Liechtensteina, a to tzv. Zlatého kočáru.

Mimo vše již uvedené je třeba podotknout, že výstava Valtice - Vídeň - Vaduz a zpět "Příběh daru pruského krále" představuje první případ, kdy je majetek knížat z Liechtensteina zapůjčen na objekt, který byl původně v jejich vlastnictví. Vědomi si jedinečnosti této události, převzali nad výstavou záštitu ministryně kultury České republiky, paní Mgr.Alena Hanáková a zároveň Jeho Jasnost vládnoucí kníže Hans-Adam II. von un zu Liechtenstein.

gobelinzimmerZlatý kočár knížete Josefa Václava z Liechtensteinatapiserie

Termíny