Český Těšín ve fotografii, známý i neznámý

Volný čas
Přednáškou provede Mgr. Pavlína Badurová, kurátorka sbírky fotografií Muzea Těšínska.
Termíny