Velké turnajové klání na koních

Volný čas
Král obklopen dvořanstvem přijíždí na kolbiště, kde rytířský turnaj je vyhlášen (průvod v programovém prostoru v parku kolem hlavní tribuny a hlediště). Velkému turnajové klání na koních král se svým dvorem i obcí hornickou přihlíží.
Termíny