Popisy výhledů

Výstava
V září 2012 bylo vytvořeno 16 výhledových panelů s popisem výhledu. Díky tomu tak můžete z každého okna, které se na ochozu nachází, vidět popis toho, co máte před sebou.
Termíny