Přijďte se na nás podívat i letos

Volný čas
Po loňském velice úspěšném představení vás všechny opět zveme na vystoupení všech skupin dobrušských mažoretek.
Termíny