Vzpomínka na Karla Kněze

Výstava
Vrchní strážmistr Karel Kněz byl velitelem četnické stanice ve Vrbatově Kostelci do jejíhož rajonu spadaly Miřetice a Dachov, tedy i ležácký mlýn a osm domků osady Ležáky. Karel Kněz představoval jednoho z nejvýznamnějších příslušníků tamější odbojové skupiny Čenda založené zde již v roce 1939. Tato odbojová skupina kromě jiného aktivně podporovala radistu skupiny Silver A Jiřího Potůčka a jeho vysílačku Libuši, umístěnou v lomu Hluboká a posléze v ležáckém mlýně. Pozice Karla Kněze byla zvláště riziková. Nejenže zprostředkovával součinnost ležáckých odbojářů s jinými středisky odporu, například s chrudimskou četnickou stanicí, ale zároveň získával informace – díky promyšleným kontaktům s gestapákem Ernstem Linselem – z pardubického gestapa. Na památku tohoto muže se Památník Lidice ve spolupráci s paní Alenou Mergl Kučerovou rozhodl připravit výstavu nazvanou„VZPOMÍNKY NA KARLA KNĚZE“.
Termíny