Studijní a motivační cesta pro studenty a pedagogy

Volný čas
Studijní cesta, spojená s miniseminářem a představením přeshraničního Vzdělávacího a výukového centra – sluneční observatoře v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., je určena především odborným pracovníkům hvězdáren, pedagogům a studentům s vážným zájmem o problematiku, případně dalším zájemcům.
Termíny