Jasmuheen – Esence a pranická výživa

Volný čas
Mezinárodně uznávaná autorka a vedoucí badatelka pranické výživy, umělkyně, hudebnice, a přednášející o žití a životě z prány-Jasmuheen.Tato Žena je považována za avatara života bez jídla.
Termíny