Liptovská rapsódie II.

Výstava
Autoři: prof. K. O. Hrubý, Bohuslava Maříková, Miroslav Myška, Petr Sikula, Miroslav Sychra, Dana Vitásková.
Termíny