Akademie ZŠP a ZŠS okresu Chomutov

Volný čas
Přehlídka dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Termíny