Jak jsem je znal...

Volný čas
Vzpomínání MUDr. Jana Cimického, CSc. na slavné osobnosti, které mu utkvěly v duši.
Termíny