VELKOFORMÁTOVÉ KRESBY A MALÉ PRÁCE Z LET 2003 AŽ 2012

Výstava

Ve vranovské zámecké kapli Nejsvětější Trojice  je  otevřena  výstava  renomovaného malíře a tvůrce řady jihomoravských sakra- ních interiérů MILIVOJE HUSÁKA POD NÁZVEM „VELKOFORMÁ-TOVÉ KRESBY A MALÉ PRÁCE Z LET 2003 AŽ 2012“. Autor se ve svých malých pracích (černé obrazy) soustřeďuje na mezní až paradoxní možnosti zobrazování světla v jeho odrazu, zdůrazněné slovním, písemným sdělením. Tyto artefakty se pohybují mezi kresbou, objektem a vizuální poezií. Ve velkoformátových
kresbách se zabývá tématy proměny, plynulosti dění, vzniku a zániku, kde se inspiruje zejména obrazovou řečí alchymie.
Konfrontuje expresivní, nahodilé a pomíjivé s geometrickým řádem.
Temnota, země, světlo a oheň jsou nositeli symbolických významů, které se vztahují k otázkám lidského života. Výstava, instalovaná  v lodi kaple, v sakristii i na oratoři, je zpřístupněna v červenci a srpnu denně kromě pondělí, v červnu po předchozí domluvě, v září o sobotách a nedělích.

Termíny