Proměny II.

Výstava
Fotografie zámku Nový Světlov z r. 1969, po rekonstrukci v roce 1984, návštěva zástupce Vatikánu A. Casaroliho v roce 1985. Proměny nádraží, budov ve městě, okolí sochy Svobody. Jaké domy v Bojkovicích stály – např. Goldovec, Durďákovo, muzejní dům, hospodářské družstvo, Zbořilova pila, Zapletalovo, hotel Musil u nádraží, staré koupaliště pod Světlovem.
Termíny