Proti nesvobodě slovem a hudbou

Hudba
Koncert duchovní hudby a slova. Program: Petr Eben - Truverská mše, Václav Renč, Vít Petrů - Popelka Nazaretská.
Termíny