Umělecké sdružení Rasvád

Výstava
Skupinu Rasvád tvoří pět výtvarných umělců, kteří společně studovali na dvou brněnských fakultách: Fakultě výtvarných umění VUT a Pedagogické fakultě MU. Různost přístupů k výtvarnému vyjadřování – od malby přes konceptuální strategie až po video a instalaci – prezentuje pozoruhodný pestrý obraz současného umění. Přitom je výzvou po širší komunikaci nejen s diváky, ale i mezi jednotlivými autorskými přístupy v rámci jedné instalace.
Termíny