Pocta Vaňhalovi

Hudba
Jan Křitel Vaňhal: Sinfonia in A (Bryan A4), Koncert C dur pro varhany a orchestr, Stabat mater, duchovní kantáta pro sóla, sbor a orchestr, Lucie Žáková – varhany, Michaela Šrůmová – soprán, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl (dívčí část), sbormistr/choirmaster: Milan Motl, Komorní filharmonie Pardubice, Dirigent: Vojtěch Spurný.
Termíny