Odkazy a návraty III.

Výstava
Letošní rok se nese ve znamení významného výročí - bude tomu již 1150 let, které uplynou od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Zámek Slavkov – Austerlitz při této příležitosti uvede výstavu všestranného umělce Karla Cyrila Votýpky s názvem Odkazy a návraty III. (nejenom Cyrilometodějské).
Termíny