Básník Josef Suchý

Volný čas
Vzpomínkový večer připomínající tvorbu tohoto básníka, prozaika a překladatele.
Termíny