Madrid Rio Project

Výstava
V roce 2003 se městská rada Madridu rozhodla zrevitalizovat veřejný prostor okolí řeky Manzanares, která protéká městem. Hlavní komunikace byla svedena do tunelu a na povrchu vzniklo takřka deset kilometrů nové městské zóny, na nichž bylo navrženo sto hektarů zelené plochy s veřejnými, sportovními a kulturními zónami: městskou pláží, hřišti, restauracemi, botanickou zahradou, divadelními, výstavními a koncertními prostory, bylo postaveno i několik zajímavých nových mostů. Revitalizace tak pomohla spojit i odlišné čtvrti města na protilehlých březích řeky. Na projektu spoluprovalo holandské studio West 8 a sdružení madridských ateliérů MRIO arquitectos /Burgos & Garrido Arquitectos Asociados, Porras La Casta Arquitectos a Rubio & Álvarez-Sala/ .
Termíny