Absolventský koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

Hudba
Účinkují žáci z pěvecké třídy Olgy Novotné. Klavírní doprovod Zdeňka Ledvinová.
Termíny