Pojďme na Martinů - Klavír III

Volný čas
Po dvou přednáškách věnovaných klavírním skladbám Bohuslava Martinů přichází na řadu poslední, která shrne vše podstatné z tvorby spadající do období po roce 1930. Většina skladeb již nese typický rukopis skladatele, vypovídající o nalezení vlastního uměleckého vyjádření, díky němuž se Martinů dostalo ochotného přijetí u významných umělců i obecenstva a posléze i světového uznání.
Termíny