The Hill/Two Room Apartment

Volný čas
The Hill/Roy Assaf, Izr. - Mužské trio The Hill je taneční satirou inspirovanou hebrejskou písní Givat Hatahmoshet, která vypráví o jeruzalémské vojenské základně Ammunition Hill, místě krutých bojů během Šestidenní války, jež se odehrála v roce 1967. Tanec tří mužů cirkulující ve smyčkách je parafrází na začarovaný kruh absurdity, strachu a konstruktu maskulinit. Two Room Apartment/Niv Sheinfeld & Oren Laor, Izr. - Intimní mužský duet odehrávající se v „dvoupokojovém bytě“ reflektuje situace v soužití životních a tvůrčích partnerů. Jde o osobní a v jistém smyslu i politické vztahy – pokoje jsou výsostným územím, nezávislými státy s nedotknutelnými hranicemi. Někdy se hranice sama zhroutí a životy protagonistů se prolnou.
Termíny