Turistické trasy třemi stoletími

Výstava
Výstava pořádaná u příležitosti 125 let existence Klubu českých turistů je rozdělena do tří časových pásem – historie, současnost a budoucnost. Část o historii mapuje vývoj map od první Klaudyánovy mapy z roku 1518, přes vojenské mapování až k mapám v devadesátých letech dvacátého století. V této části jsou mj. popisy a ukázky map z dob vlády Marie Terezie, map po zavedení metrického systému po roce 1860, map z konce 19. století, první republiky, z padesátých a šedesátých let dvacátého století a dalších dochovaných map. Část o současnosti popisuje vznik mapových podkladů, map a vznik a skládání jednotlivých vrstev. Dále je v této části ukázáno, jak vzniká nová turistická trasa, jak se udržuje a jak se maluje turistická značka. Je zde také popsán systém turistického značení v České republice a na videoklipech ukázána práce značkaře v terénu. Část o budoucnosti představuje vývoj projektů Galileo, GNSS a GPS a ukazuje postup zpracování podkladů pro přenos signálů do mobilních telefonů od společnosti Seznam.cz. Dále tato část představuje možnosti certifikace tras v Evropě, popisuje současnou situaci v certifikaci tras v České republice a otevírá diskuzi na téma „Budoucnost – elektronické nebo papírové mapy“.
Termíny